Nasz charyzmat - Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach

Title
Przejdź do treści
NASZ CHARYZMAT
  "Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela i Zbawiciela naszego jedynego, prawdziwego Boga, który jest pełnią dobra, wszelkim dobrem, całym dobrem, prawdziwym i największym dobrem, który sam jeden jest dobry, litościwy, łagodny, miły i słodki, który sam jeden jest święty, sprawiedliwy, prawdziwy, wzniosły i prawy, który sam jeden jest życzliwy, bez winy, czysty, od którego, przez którego i w którym jest wszelkie przebaczenie, wszelka łaska, wszelka chwała..." (św. Franciszek)
"A więc wszędzie na każdym miejscu o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy, szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy najwyższemu i najwznioślejszemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszelkich rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w Niego wierzących, ufających i miłujących Go, temu, który nie mo początku i końca..." (św. Franciszek)
 "Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem: Wielbimy Cię Panie Jeazu Chryste, tu i we wszystkich kosciołach Twoich, które są na cały świecie i wysławiamy Ciebie za to, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat". "Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia z taką miłością na jaką mnie stać, abyście tak, jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi zostało obdarzone pokojem i pojednane z wszechmogącym Bogiem... Oto Pan uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana... I w taki  sposób Pan jest zawsze ze swoimi wierenymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata... O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! Pan wszechświata tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorą postacią chleba! Patrzcie Bracia na pokorę Boga, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby całych was przyjął Ten, który cały się wam oddaje". (św. Franciszek)
Wróć do spisu treści