Nasza Historia - Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach

Title
Przejdź do treści
NASZA HISTORIA
 SIOSTRY BERNARDYNKI są franciszkankami, które na poczatku XV wieku zapoczątkowały kilkuwiekową historię wspólnot kontemplacyjnych powstałych na ziemiach polskich, opartych na regule III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Nasza historia ściśle wiąże się z Zakonem Braci Mniejszych, a w sposób szczególny z Prowincją Niepokalanego Poczęcia NMP powstałą w Krakowie w 1453 roku, zwaną Prowincją OO.Bernardynów, założoną przez św. Jana Kapistrana. To właśnie przy klasztorach OO. Bernardynów powstawały i były pod ich duchową opieką żeńskie wspólnoty tercjarek, które uformowały klasztory o obowiązującej klauzurze przyjmując nazwę "bernardynki".
  Zakon Sióstr Bernardynek jest zatem pierwszym zakonem kontemplacyjnym o polskim rodowodzie. W swej historii rozwijał się prężnie, licząc w 1772 roku 23 klasztory z 580 siostrami. Okres zaborów i związana z nim kasata klasztorów nie ominęła bernardynek. Skasowano m.in. klasztory w Warszawie, Lwowie, Grodnie, Kownie, Mińsku, Słonimiu, Wilnie, Poznaniu, Kaliszu i inne. Obecnie Siostry Bernardynki posiadają 9 klasztorów w których żyje ponad 200 sióstr. Reprezentujemy nurt duchowości franciszkańskiej z charakterystycznym rysem polskiej tradycji bernardyńskiej ubogaconej przykładem świętości rodzimych patronów jak: św. Jan z Dukli, św. szymon z Lipnicy, bł. Władysław z Gielniowa, bł. Anastazy Pankiewicz. Oficjalna nazwa naszego zakonu brzmi: "Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu zwane w Polsce Bernardynkami". Zachowujemy III Regułę św. Franciszka i Konstytucje w nowej redakcji zatwierdzone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1989 roku. Franciszkański charyzmat realizujemy szczególnie przez kult Eucharystii - Adorację Najświętszego Sakramentu.
  
 Nasz KLASZTOR w CHĘCINACH koło Kielc jest fundacją wileńskiego Klasztoru św. Michała Archanioła. Od 1930 roku jesteśmy obecne w pięknych, malowniczych, królewskich Chęcinach, dzięki inicjatywie Matki Klary Tuszewskiej (na zdj. obok), która przeszczepiła do Chęcin na nową fundację rozwijający się prężnie konwent z Wilna (fundacja książąt Sapiehów z 1596 r.). W naszym życiu klauzurowym idziemy wzorem Niepokalanej Matki Bożej - Królowej Zakonu Serafickiego i św. Franciszka z Asyżu, od którego czerpiemy natchnienie do życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji. Uprzywilejowane miejsce w naszym życiu zajmuje wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu, w której powierzamy intencje całego Kościoła i świata.

 Doświadczamy wielkiej radości życia kontemplacyjnego w [oświęconej Bogu wspólnocie siostrzanej opierając się na wartościach, które stanowią Franciszkańską Drogę: MODLITWA - wartość fundamentalna naszego kontemplacyjnego życia; POKUTA - rozumiana jako stałe nawracanie się; MINORITAS - przyjęciew prostego stylu życia; UBÓSTWO - wyrzeczenie się dóbr materialnych oraz duch wzajemnej służby. Zapraszamy dziewczęta, które pragną poświęcić się Panu Jezusowi w naszej wspólnocie na wzór Niepokalanej Matki Bożej i Świętego Naszego Ojca Franciszka.
Wróć do spisu treści